FÖRENINGEN FÖRETAGENS HISTORIA I UPPSALA LÄN

Föreningen Företagens historia i Uppsala län

Start2023-12-12T09:26:00+01:00

Vi bevarar Uppsala läns företagshistoria

Det företag som vill bygga ett starkt varumärke måste titta i backspegeln.

Företagens historia är en ideell förening som hjälper företag och organisationer i Uppsala län att bevara och använda sitt historiska källmaterial.

Till oss vänder sig både företag och forskare.

Bli medlem i Företagens Historia

Föreningen Företagens historia har idag ca 70 medlemmar.

Som medlem kan du och ditt företag tillgång till arkivutrymmen, konsulttjänster,
utbildning med mera till mycket konkurrenskraftiga priser.

Uppsalas historia – för lärare

Under 2021 tog Företagens Historia tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria
fram ett antal lektionsförslag rörande Uppsalas företagshistoria.

Lektionsförslagen är idag publicerade på Företagskällan – en sajt som berättar näringslivets historia.

Nyheter

Till toppen