Under 2021 tog Företagens Historia tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria fram ett antal lektionsförslag rörande Uppsalas företagshistoria.

Lektionsförslagen är idag publicerade på Företagskällan – en sajt som berättar näringslivets historia, och länkar till samtliga lektionsförslag med tillhörande lektionsmaterial hittas här.