Föreningens arkiv förvaras i de lokaler som en gång hyste Pharmacias företagsarkiv. Vår samarbetspartner Centrum för näringslivhistoria ombesörjer en professionell hantering av våra samlingar.

Sedan den 1 januari är föreningen en renodlad ideell förening och den tidigare kommersiella hanteringen av arkiv har överlåtits till Centrum för näringslivshistoria. Med ett tydligt ideellt fokus utvecklar vi nu vår verksamhet på följande områden:

Arkivverksamhet

Utöver vård av arkivet är den viktigaste delen av arkivverksamheten digitalisering och digitalt tillgängliggörande. Vi fortsätter att digitalisera urval ur samlingarna inom det så kallade Isbergsprojektet, där vi digitaliserar de mest intressanta handlingarna från varje arkiv, det vill säga toppen på varje ”isberg”.  Redan nu kan du hitta 1000 bilder från våra samlingar i den nationella kulturarvsdatabasen Alvin.

Ett anslag från Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse på 250 000 kronor för gallring, ordnande och förtecknande möjliggör nyförvärv av arkiv. Förvärven ska inriktas på framförallt bolag som går i konkurs i pandemins spår.

Publika arrangemang

Publika arrangemang ger oss synlighet såväl som att de är i linje med vår ambition att fungera som en kulturinstitution. Närmast förestående är medverkan på Kulturnatten i Uppsala som kommer genomföras tillsammans med Uppsala Industriminnesförening.

Föreningen håller gärna föredrag för föreningar, t ex Rotaryklubbar, företagarorganisationer eller hembygdsföreningar. Kontakta oss via mail.

Vi uppdaterar kontinuerligt vårt Facebook-flöde med nostalgiska bilder från arkivet. Följ oss gärna.

Skola

Vi tar kontinuerligt emot studiebesök från skolor och högre utbildningar. Ett prioriterat område är att fortsätta utvecklingen av arkivpedagogik med fokus på källkritik och entreprenörskap. Målgrupper är lärare och elever i högstadiet och gymnasiet med koppling till Ung Företagsamhet, samt i viss utsträckning studenter på lärarutbildningen. Vårt samarbete med Centrum för näringslivshistoria gör att deras pedagogiska modeller nu kan komma skolor i Uppsala län till del.