Föreningen Företagens Historia är en ideell förening som har till ändamål att, inventera, omhänderta, förvara, vårda, bearbeta och presentera arkivmaterial från företag, organisationer och enskilda samt att (enligt respektive ägares önskemål) hålla samlingarna tillgängliga för forskare och andra. Föreningen ska vidare agera som ett forum för näringslivshistoria och utgöra ett samverkansorgan mellan näringslivet i länet och de vetenskapliga institutionerna, lokalhistoriska föreningar, hembygdsföreningar samt andra verksamheter med motsvarande syfte. Vårt mål är att betraktas som en av näringslivets kulturinstitutioner.

Styrelse
Medlemmar
Finansiärer