Föreningen Företagens Historias årsmöte genomfördes den 18 april på Carolina Rediviva i centrala Uppsala. Efter årsmötets sedvanliga punkter höll Per Cullhed från föreningens styrelse ett trevligt föredrag om Carolinas historia och kryddade med lite skillingtryck om giftmördande präster och några litterära karameller. Mycket uppskattat bland de som samlats för dagen.