Under sommaren 2022 var tyvärr det välrenommerade GKbageriet i Uppsala tvunget att stänga ned sin verksamhet i sviterna av pandemin.

Visst arkivmaterial kunde dock sparas hos Företagens Historia och finns nu tillgängligt för forskning och andra intressenter.