Den 25 januari besöktes Företagens historia av en delegation från Region Uppsala under ledning av kulturdirektör Annika Eklund. Föreningen fick tillfälle att presentera sin verksamhet, diskutera utvecklingsidéer på både kort och lång sikt samt fick värdefull input om vad som är på gång inom regionen och i kulturlivet i stort. Till sist fick vi visa själva grunden för vår verksamhet, arkivet.

Vi är tacksamma för det engagemang som Region Uppsala visar för vår verksamhet.