Som en del i verksamheten med att bevara Uppsalas kulturarv så genomför vi löpande intervjuer med kända industriprofiler. Under våren 2022 är ett flertal så kallade djupintervjuer inbokade, som i sig blir en arkivhandling för framtida forskning kring företagsamhet i Uppsalaregionen.