Företagens Historia har mottagit ett arkiv från det numera nedlagda Tierps Tryckeri. Arkivet kommer att förtecknas under våren 2022 och finnas tillgängligt för forskning och andra intressenter.